Bojujeme proti korupci

O2 se chová odpovědně a vyžaduje to i od svých zaměstnanců. V rámci povinných školení jsou zaměstnanci seznamováni s důležitostí protikorupčních pravidel i s možnými dopady nezákonného jednání.

O2 má zavedena pravidla pro přijímání darů i jejich poskytování. Pokud zaměstnanec v rámci obchodního styku přijme dar nebo jej někomu poskytne, má povinnost dary v rámci transparentnosti registrovat. V určitých situacích pak interní předpisy přijímání i poskytování darů zapovídají, zejména pokud by tím mělo být ovlivněno něčí rozhodnutí, anebo by to mohlo být tak vykládáno.

Stejně tak jsou důležitá pravidla pro střety zájmů. O2 klade důraz na interní pravidla pro schvalování smluv, řešení možných konfliktů zájmů a kontrolní mechanismy, které považuje za praktické nástroje k prevenci závadových jednání.