Zajišťujeme kybernetickou bezpečnost zákazníků

O2 Security

Počet kybernetických útoků se neustále zvyšuje. Podle bezpečnostních expertů O2 je denně podvrhnuto až 300 mobilních čísel a rozesláno více než 10 000 nevyžádaných SMS zpráv. Pro naše firemní i rezidentní zákazníky je proto zřízena služba O2 Security, která doposud ochránila zákazníky O2 před více než miliardou bezpečnostních hrozeb. Na aktuální společenský vývoj reagujeme i prostřednictvím programu O2 Chytrá škola.

Vše z aktuálního světa kyberbezpečnosti od článků, přes podcasty, workshopy až po individuální konzultaci naleznete na webu www.o2cybernews.cz.

O2 Cybersecurity

Chráníme osobní údaje a soukromí

Kybernetická bezpečnost a ochrana digitálních i osobních dat jsou pro naši firmu naprosto zásadní. Poskytování telekomunikačních služeb s sebou nevyhnutelně nese nutnost zpracování celé řady osobních údajů o našich zákaznících.

Snažíme se, aby zákazníci vždy chápali, proč zpracováváme jejich osobní, provozní i lokalizační údaje. A aby věděli, jaká jsou jejich práva.

V O2 máme zavedené procesy vyhovující normám ISO bezpečnostní opatření, která mají bránit narušení důvěrnosti uchovávaných údajů. Bereme vážně různé útoky namířené proti ochraně osobních údajů, které se objevují ve světě i v ČR.

Opatření průběžně vyhodnocujeme a vylepšujeme. I proto jsme zatím nezaznamenali bezpečnostní incident, při kterém by došlo k úniku osobních údajů.

Přísné požadavky klademe nejen na sebe, ale i na naše dodavatele, kteří při své činnosti řeší zpracování osobních údajů.