Nabytí vlastních akcií v roce 2013

Nákup 2 % akcií v roce 2013

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti dne 26. února 2013 o pokračování programu nabývání vlastních kmenových akcií společnosti v rozsahu až do 6 441 798 kmenových akcií společnosti, tj. až do 2 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti. Představenstvo společnosti rovněž schválilo záměr předložit po ukončení programu nabývání vlastních akcií návrh valné hromadě společnosti na zrušení nabytých akcií současně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o částku jmenovité hodnoty nabytých akcií.

Oznámení o zahájení nakupování vlastních akcií

Na základě výše uvedených rozhodnutí společnost Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje, že pověřila společnost UniCredit Bank AG, London Branch, aby dne 5. března 2013 byl zahájen nákup akcií společnosti. Plný text oznámení o pokračování v nákupu vlastních akcií ze dne 4. března 2013 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

Oznámení o změně obchodníka pověřeného zpětným odkupem akcií společnosti

Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje, že s účinností od 23. března 2013 dojde ke změně obchodníka pověřeného realizací zpětného odkup akcií společnosti. Pokračováním zpětného odkupu akcií společnosti byla pověřena společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Plný text oznámení o změně obchodníka pověřeného zpětným odkupem akcií ze dne 22. března 2013 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

Oznámení o nabytí více než 3 % vlastních akcií

Představenstvo společnosti oznamuje, že ke dni 18. července 2013 společnost nabyla 3 293 919 kmenových akcií společnosti a její podíl na všech hlasovacích právech překročil hranici 3 % stanovenou zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Plný text oznámení ze dne 23. července 2013 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

Oznámení o zastavení nákupu vlastních akcií

Představenstvo společnosti oznamuje, že dne 29. října 2013 rozhodlo o zastavení programu nabývání vlastních kmenových akcií společnosti z důvodu volatility ceny akcií společnosti způsobené spekulacemi o potenciálním prodeji většinového podílu společností TELEFÓNICA, S.A.. Nabývání vlastních akcií bude zastaveno na evropském regulovaném trhu, na kterém jsou akcie společnosti kótovány (Praha) dne 29. října 2013. Plný text oznámení ze dne 29. října 2013 (ve formátu pdf) je k dispozici zde.

Průběh nakupování vlastních akcií v roce 2013

Březen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 28. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 27. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 7. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 11. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 15. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 6. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 22. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 25. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 5. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 19. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 8. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 26. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 18. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 20. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 14. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 12. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 13. 3. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 21. 3. 2013

Duben

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 12. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 2. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 4. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 17. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 29. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 15. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 23. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 3. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 9. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 11. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 24. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 25. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 8. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 5. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 19. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 30. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 16. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 18. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 22. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 26. 4. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 10. 4. 2013

Květen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 21. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 30. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 7. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 13. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 16. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 27. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 2. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 9. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 31. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 23. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 14. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 3. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 6. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 10. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 24. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 15. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 17. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 28. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 20. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 22. 5. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 29. 5. 2013

Červen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 13. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 28. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 25. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 14. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 24. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 21. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 18. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 6. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 12. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 4. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 27. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 10. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 17. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 7. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 26. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 20. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 11. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 5. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 19. 6. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 3. 6. 2013

Červenec

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 19. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 9. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 3. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 30. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 1. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 17. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 24. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 10. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 22. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 26. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 8. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 15. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 25. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 11. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 2. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 18. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 29. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 4. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 16. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 23. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 31. 7. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 12. 7. 2013

Srpen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 20. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 7. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 30. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 16. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 1. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 15. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 21. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 26. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 14. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 12. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 9. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 13. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 19. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 27. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 8. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 6. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 23. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 29. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 5. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 22. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 2. 8. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 28. 8. 2013

Září

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 3. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 24. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 27. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 19. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 30. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 4. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 20. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 2. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 9. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 26. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 10. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 5. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 23. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 12. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 11. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 17. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 16. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 25. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 6. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 18. 9. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 13. 9. 2013

Říjen

Název Velikost
Průběh nakupování vlastních akcií dne 11. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 7. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 25. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 24. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 9. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 23. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 14. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 15. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 18. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 1. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 21. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 22. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 3. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 10. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 29. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 16. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 17. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 8. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 2. 10. 2013
Průběh nakupování vlastních akcií dne 4. 10. 2013