Staráme se o spokojenost zákazníků

Kdo jsou naši zákazníci?

Jsme technologický lídr, který neustále naslouchá přáním a potřebám svých zákazníků a zlepšuje jim každodenní život. Mezi naše firemní cíle patří právě zákaznická spokojenost. Proto neustále shromažďujeme zpětnou vazbu na naše podnikání od všech našich partnerů, zaměstnanců a zákazníků (prostřednictvím dotazníkových šetření i analýzou příčin přílivu a odlivu zákazníků), průběžně ji vyhodnocujeme a vnášíme do našeho podnikání nové prvky, které přispívají k vyšší spokojenosti. Nově k měření loajality a spokojenosti využíváme nástroj TRIM.

Mezi miliony našich zákazníků patří jednotlivci, domácnosti a rodiny, malé a střední podniky, velké firmy i veřejné instituce.

Více o našich aktivitách se dozvíte na této stránce.

Více o našich produktech a službách naleznete zde www.o2.cz.