Podporujeme cirkulární ekonomiku

Recyklujeme

Elektrozařízení vyrábíme, dovážíme i prodáváme. Proto nám není jedno, co se s ním stane poté, co doslouží. Do kterékoliv O2 Prodejny je možné přinést nepotřebné elektrozařízení nebo baterie. Ve spolupráci s kolektivním systémem REMA Systém, a.s. bezplatně zajišťujeme nejen pro naše zákazníky zpětný odběr a následnou ekologickou recyklaci vysloužilých drobných elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů z domácnosti. Žádný výrobek se symbolem přeškrtnuté popelnice nepatří do netříděného odpadu, ale právě na místa zpětného odběru.

Naše technologie a cirkularita

Udržitelné aktivity v O2 mají sociální přesah ve skoro každé oblasti. Například za každý mobil odevzdaný k ekologické recyklaci kolektivnímu systému REMA Systém, a.s. Nadace O2 věnuje 25 Kč na provoz Linky bezpečí. Zpracovatelé elektroodpadu z předaných mobilních telefonů z nich získávají cenné druhotné suroviny, např. měď, zlato, stříbro, paladium nebo platinu. Staré telefony navíc můžou obsahovat i nebezpečné nebo jedovaté látky, takže není vhodné je skladovat doma. Ta Rozhodně lepší volbou je nechat staré zařízení zlikvidovat profesionálně a způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Od zákazníků odkupujeme nepotřebné telefony, chytré hodinky i tablety. Buď je předáme k ekologické likvidaci nebo je znova využijeme. V létě roku 2023 jsme vytvořili nový web o2vykup.cz. Na jednom místě je možné zajistit všechno – od nacenění starého telefonu až po výplatu jeho výkupní hodnoty na bankovní účet zákazníka. A to včetně finančního bonusu minimálně 500 Kč jako odměny za cestu ekologické likvidace nebo podpory cirkularity.

Elektrozařízení jako např. routery nebo modemy, které nám ještě můžou posloužit, nepředáváme k ekologické likvidaci, ale procházejí tzv. refurbishmentem. Naše autorizované servisní středisko zařízení renovuje nebo ho sami vrátíme do oběhu.

Vysloužilé elektrozařízení předáváme k ekologické likvidaci zpracovateli Redihend s.r.o. Firma z Uherského Brodu se zabývá recyklací odpadu a je současně i chráněnou dílnou zajišťující práci lidem se zdravotním handicapem.

V roce 2023 jsme vytvořili na e-shopu O2 nabídku repasovaných iPhonů. Jedná se o udržitelnou alternativu ke koupi nového iPhonu. Jde o použité mobily, na kterých můžou být třeba drobné oděrky, jinak jsou ale perfektně funkční. Zájemci si tak můžou pořídit Apple telefon za výhodnou cenu a zároveň nezatěžují přírodu novým odpadem.

Kompletní 80kolový proces repasu iPhonů pro O2 zajišťuje společnost Renewd®. Z každého prodaného iPhonu jde zároveň část neziskové organizaci WeForest, která vytváří projekty zalesňování v boji proti globálnímu oteplování. Všechna zařízení Renewd® jsou bezpečná a spolehlivá a zároveň pomáhají snižovat množství elektronického odpadu a šetří zdroje naší planety.

Veškeré výnosy z prodeje elektrozařízení jako druhotných surovin věnujeme na podporu projektů Nadace O2 jako je O2 Chytrá škola.

Obsah obrázku text, Mobilní telefon, snímek obrazovky, Komunikační zařízení

Popis byl vytvořen automaticky

Naše společnost se zapojila i do projektu Zelená firma. Umožňujeme svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory přímo na pracovišti. Tím jim jednak ušetříme cestu na speciální místo zpětného odběru a kromě toho je podporujeme v ekologickém chování.

Jde o celkový přístup

Usilujeme o to, abychom uvažovali v intencích cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) a zdroje O2 tak využívali na maximum. Snažíme se přejít ke způsobu fungování, který opakovaně využívá a obnovuje zdroje.

Za nejdůležitějšími aspekty oběhového hospodářství a prevence tvorby odpadu považujeme v O2 ty, které zlepšují možnosti opětovného využití obalových materiálů, mobilů, modemů a dalších koncových zařízení, ale i síťových zařízení základnových stanic.