Technické specifikace

Společnost O2 Czech Republic a.s., poskytuje služby elektronických komunikací s využitím infrastruktury společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která zajišťuje veřejnou komunikační síť. Typy rozhraní pro připojení zařízení a jejich technické specifikace jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Název Velikost
Rozhraní pro služby VoIP Connect
Interface for VoIP Connect Services (EN)
Technické požadavky na IP vrstvu rozhraní T-S pro tlkm. Služby poskytující konektivitu ADSL/VDSL
QoS nad ADSL/ADSL2+/VDSL2
QoS at ADSL/ADSL2+/VDSL2 (EN)
Typy a specifikace rozhraní používaných v mobilních sítích společnosti O2 Czech Republic a.s.